URL

Afkorting van Uniform Resource Locator en meestal gebruikt als aanduiding voor het unieke (web-)adres waarmee de locatie van een webpagina op internet wordt aangegeven. De URL van een internet-pagina begint vaak met 'http://' of 'https://', hoewel sommige browsers dit tegenwoordig weglaten.

Het is een gestructureerde naam die verwijst naar een stuk data. In de naam is alle informatie opgenomen over de benodigde techniek om de betreffende gegevens te bereiken.