Content 2

Veel websites bestaan uit 3 kolommen, waar bij de linker kolom de subnavigatie bevat, de middenkollom de Paginainhoud, en de rechter kolom extra toepassingen, zoals nieuws, twitter-tweeds, facebook-likes, etc.

In deze rechterkolom kan bovenaan ook tekst worden geplaatst en deze tekst kan worden ingevoerd in het veld Content 2.

De tekstverwerker voor Content 2 is iedentiek aan die voor de Paginainhoud, dus de beschrijving van de functies kun je vinden op de pagina's over de Rich Text Editor, hyperlinks maken en afbeeldingen invoegen.

Kader rondom Content 2

Er kan voor gekozen worden om een kader rondom het Content 2 vlak zichtbaar te maken. Kies voor ja of nee.