De Rich Text Editor

Over de Rich Text Editor in MODx kan een apart boek worden geschreven. In de editor zijn zeer veel functies beschikbaar. Per website kan worden ingesteld welk type gebruiker pagina’s kan beheren (aanmaken / wijzigen) en welke functies die gebruiker ter beschikking worden gesteld. Dit heeft tot gevolg dat niet alle functies voor iedereen beschikbaar zijn.

De knoppenbalk van de Rich Text Editor

Hieronder vind je de belangrijkste functies wat nader verklaard. Als er over een gereedschap meer te vertellen is dan in dit overzicht past, dan wordt er verwezen naar een aparte pagina.

Undo Ongedaan maken Laatste actie ongedaan maken (ctrl-z in Windows, cmd-z op 'n Mac)
Redo Herhalen Ongedaan gemaakte actie herhalen
Selecteer alles Selecteer alles Selecteer de gehele tekst (ctrl-a in Windows, cmd-a op 'n Mac)
Als platte tekst plakken Als platte tekst plakken Zie: Tekst plakken vanuit Word
Vanuit Word plakken Vanuit Word plakken Zie: Tekst plakken vanuit Word
Scheidingslijn invoegen Scheidingslijn invoegen Voegt een horizontale lijn in
Symbool invoegen Symbool invoegen Selecteer een speciaal teken en zet deze in de tekst. Zie: Vreemde tekens toevoegen
Afbeelding invoegen/bewerken Afbeelding invoegen/bewerken Zie: Afbeelding invoegen/bewerken
Hyperlink invoegen/bewerken Link invoegen/bewerken Zie: Hyperlinks maken
Link verwijderen Link verwijderen Hyperlink verwijderen van de geselecteerde tekst.
Code opruimen Code opruimen Specifiek bedoeld voor programmacode. Selecteer (het deel van) de tekst die opgeschoond moet worden. De alinea-indeling wordt verwijderd: de gehele tekst wordt een doorlopend verhaal. Andere opmaak blijft gehandhaafd.
Opmaak verwijderen Opmaak verwijderen Selecteer (het deel van) de tekst waarvan de opmaak verwijderd moet worden (o.a. lettergrootte, font, kleur, vet, cursief, etc.). Zie ook: Tekst in verkeerd lettertype...
HTML bron bewerken HTML bron bewerken Bewerk de HTML-code die wordt gebruikt om de pagina weer te geven
Vet Vet Schakelaar om een of meer letters / woorden wel/niet vet te maken
Cursief Cursief Schakelaar om een of meer letters / woorden wel/niet in schuinschrift te zetten
Onderstrepen Onderstrepen Schakelaar om een of meer letters / woorden wel/niet te onderstrepen. Deze functie staat vaak uit, om verwarring te voorkomen. Onderstreepte tekst betekent op internet immers vaak dat de tekst aanklikbaar (d.m.v. hyperlink) is.
Doorhalen Doorhalen Schakelaar om een of meer letters / woorden wel/niet door te halen
Subscript Subscript  H2O
Superscript Superscript  m2
Opsommingstekens Opsommingstekens Bulletlist ~ Maak een lijst met opsommingstekens (bolletjes)
Nummering Nummering Numbered list ~ Maak een lijst met automatische nummering (1 t/m 9999)
Links uitlijnen Links uitlijnen    Alinea / kopregel links uitlijnen
Centreren Centreren Alinea / kopregel centreren
Rechts uitlijnen Rechts uitlijnen Alinea / kopregel rechts uitlijnen
Uitvullen Uitvullen Alinea / kopregel volledig uitvullen
Paragraaf / opmaak Opmaak ~ Geef aan of de tekst een Alinea is, of een kop met grootte xx is.
Tabel invoegen/bewerken Tabel invoegen/bewerken Voeg een tabel in. Vul in het popup-scherm de gewenste eigenschappen in van de tabel.
Rij-eigenschappen Rij-eigenschappen Bekijk / wijzig de eigenschappen van een tabelrij. Vul in het popup-scherm de gewenste eigenschappen in.
Cel-eigenschappen Cel-eigenschappen Bekijk / wijzig de eigenschappen van een tabelcel. Vul in het popup-scherm de gewenste eigenschappen in.