Upload

Uploaden is computerjargon voor het verzenden van digitale bestanden of andere gegevens van de ene computer naar de andere computer, waarbij het initiatief van de verzendende computer uitgaat. De verzender heet client, de ontvanger heet server. Wil je gegevens die op de harddisk van jouw computer staan, beschikbaar maken voor gebruikers van (via je website), dan gebeurt dat door deze bestanden te uploaden naar de harddisk van de webserver.