Open source

'Open source' of 'open bron' beschrijft een manier van werken die tijdens of na de productie van een (meestal digitaal) product vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de source) van het eindproduct. Het eindresultaat wordt vaak (niet altijd) gratis beschikbaar gesteld.