Template

Een template is een sjabloon voor een webpagina (binnen het kader van deze website). Hierdoor kunnen tekst en afbeeldingen worden gepresenteerd in een vooraf bepaalde vormgeving en lay-out.

Teksten en afbeeldingen worden los van de vormgeving bewaard, en bevatten zo min mogelijk vormgevings-definities. Hierdoor kan met relatief kleine aanpassingen in de MODX template, de vormgeving van de hele website in één keer worden aangepast.