Malware

Malware is een verzamelnaam voor computerprogrammatuur die gebruikt wordt om systemen te verstoren, gevoelige informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot afgeschermde computersystemen. Het woord is een samenvoeging van het Engelse malicious software (kwaadwillende software).