Download

Downloaden is het binnenhalen van digitale informatie, waarbij het initiatief ligt bij het ontvangende apparaat. Het ontvangende apparaat heet de client ('cliënt') en de zendende computer heet de server. Het omgekeerde proces (bestanden van de client naar een server overzetten of kopiëren) noemt men uploaden. Het resultaat van zowel uploaden als downloaden is dat er een bestand van de ene computer naar een andere wordt gekopieerd.