Cookie

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een webbrowser kan bewaren op de computer van de sitebezoeker, met de bedoeling dat deze gegevens bij een volgend bezoek (of: de volgende pagina) weer naar de server teruggestuurd worden. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant, maar is soms ook noodzakelijk omdat het een webserver in staat stelt bij te houden wat er besteld wordt in een webshop. Vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, in sommige situaties omstreden.