De volgorde van pagina's veranderen

Ik denk dat dit de meeste gestelde vraag is, nadat mensen een tijdje bezig zijn met het beheren van hun website: hoe bepaal/verander ik de onderlinge volgorde van de pagina's? Hoe krijg ik die ene pagina bovenaan?

Menu-index, bij de Algemene pagina-eigenschappen

De volgorde van de pagina's zoals ze verschijnen in de navigatie van de website, wordt bepaald door de Menu index. Pagina's staan oplopend gesorteerd. Een pagina met een klein getal komt vóór pagina's met een groter getal. Dus: een pagina met 0 staat bovenaan/vooraan. Een pagina met 999 bij Menu-index staat onderaan/achteraan.

Oftewel: Een kleiner getal bij Menu index (relatief tot andere pagina's) zorgt dat de pagina 'stijgt' in verticale navigatie, of naar links gaat in horizontale navigatie. Een groter getal, ten opzicht van de andere pagina's in hetzelfde hoofdstuk, zorgt ervoor dat de pagina daalt in de navigatie.

Het staat je vrij om getallen in te vullen van 0 tot 999.Bij het aanmaken van een nieuwe pagina zal het systeem een getal invullen, dat gebasseerd is op het aantal reeds bestaande pagina's in het betreffende hoofdstuk. Bestaat er nog geen sub-pagina, dan wordt het getal 0 ingevuld. Maak je binnen het hoofdstuk een tweede pagina aan, dan wordt er 1 ingevuld. De eerste pagina had automatisch immers al 0 gekregen.

Let op: tijdens het aanmaken van een nieuwe pagina en het automatisch invullen van de Menu index wordt er niet gekeken naar de hoogte van de Menu index bij andere pagina's. Er wordt gekeken naar het aantal reeds bestaande pagina's in dat hoofdstuk.

En ja: meerdere pagina's mogen/kunnen hetzelfde getal hebben. Alleen is dan niet helemaal duidelijk welke pagina voor de andere komt te staan, en soms is de volgorde in de site-boom van de manager anders dan aan de 'voorkant' van de website. Dus het is te betwijfelen of het verstandig is om meerdere blaadjes aan dezelfde tak te voorzien van hetzelfde getal.

Let op: Nieuwsartikelen worden (vaak) anders gesorteerd: op datum. Lees daarover op de pagina over nieuwsartikelen.

Pagina's verplaatsen naar een ander map/hoofdstuk wordt behandeld onderaan bij: Pagina's verplaatsen.

De andere velden van de Algemene pagina-eigenschappen worden besproken in de handleiding.