Meer tekst is beter. Teksten met 2000 woorden blijken beter te worden gevonden dan kortere teksten. Pagina's met meer dan 2500 woorden zou je kunnen splitsen in twee inhoudlijk en goedscorende pagina's.

Een genuanceerd en diepgaand antwoord op een vraag is nauwelijks te geven in één paragraaf. Er zijn bijvoorbeeld maar weinig Wikipedia-pagina's met minder dan 500 woorden. Om serieus genomen te worden door Google over een bepaald onderwerp (en dus hoog te scoren bij zoekopdrachten over dat onderwerp), is het van belang om een onderhoudende tekst te schrijven van minimaal 300 woorden. Sommige experts leggen de ondergrens zelfs bij 500 woorden.