Deze analyse bekijkt vooral hoe een opgegeven trefwoord is verwerkt in de html-code van de pagina. Zonder deze trefwoord(-zin) is analyse van de opgegeven weinig zinvol.

Bij het optimaliserven helpt het om je (per pagina) te richten op één onderwerp. Het Focus trefwoord(-zin) zou je dus kunnen zien als de zoekopdracht in Google waarbij deze pagina naar voren zou moeten komen. Omdat zoekopdrachten effectiever zijn als er met meerdere worden wordt gezocht is het ook zinvol om je per pagina te richten op deze combinatie van zoekwoorden.

De analyse controleert niet of er bij zoekmachines voldoende wordt gezocht op het Focus trefwoord, en of het dus zinvol is om je op de opgegeven trefwoorden te focussen.